Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminică 9:00am-12:00pm

Mai sunt:

 
 

Octombrie 2019

 
 

PAGina pastorului

Octombrie 2019

6 octombrie  

  

Cina Domnului, așa cum este prezentată în Scriptură, reprezintă o experienţă sufletească tulburătoare şi plină de emoție, încadrată între misiunea Mântuitorului și prinderea, condamnarea și moartea Sa. Cina Domnului a avut loc în perioada sărbătorii Paştelor, chiar înaintea morţii Domnului Cristos, având scopul să ne aminteasca de moartea şi învierea Sa.
Celebra pictură a lui Leonardo Da Vinci din sec. XV care se găsește la Milano a durat 3 ani și zugrăvește ultima masă a Mântuitorului cu ucenicii Săi, în contextul căreia El a instituit Cina Domnului. În pictura lui Da Vinci, cei 12 ucenici sunt împărțiți în grupuri de câte trei, două grupe la drepta, două la stânga, iar Mântuitorul în mijloc, în fundalul unei ferestre largi prin care se vede cerul albastru, pentru a-L pune în evidență mai bine.
Biblia conține multe pasaje care fac referire la Cina Domnului, însă cele mai importante se împart în două categorii:
1. Pasajele din Evanghelii, care prezintă aspectul istorc al Cinei (Matei 26:26-29; Marcu 14:22-25; Luca 22:15-20)
2. Pasajul din Corinteni, unde Pavel prezintă aspectul teologic al Cinei (1 Cor. 11:17-34)
BIDIMENSIONALITATEA CINEI
1. Dimensiunea sacrificială - suferința dramatică a Mântuitorului și moartea Sa înlocuitoare prin care a pecetluit noul legământ pentru oameni. Din acest motiv, Cina Domnului are o notă de tristețe și ne invită să privim la crucea pe care a stat atârnat Fiul Omului, în locul oamenilor.
2. Dimensiunea anticipatoare. Dincolo de evocarea cutremurătoare a suferinței Domnului, Cina privește spre ospățul mesianic, spre încununarea credinței și speranței vieții veșnice. Atunci credința va face loc vederii.
BIDIMENSIONALITATEA AMINTIRII/POMENIRII
A fost Cina Domnului asociată cu masa pascală în mintea Mântuitorului? (Mat. 26:17-19; Marcu 14:12-16). În istoria timpurie a Bisericii primare, celebrarea Cinei a fost aproape imediat separată de Paște. Cina este o sărbătoare a bisericii, simbolizând eliberarea tuturor oamenilor din păcat, timp în care Paștele este o sărbătoare a poporului evreu, simbolizând eliberarea lor din robia egipteană. Deși Cina Domnului a fost organizată și instituită în contextul Mesei Pascale, Cina Domnului nu a fost o masă de Paste.
1. Cina se serbează lunar (Fapte 20:7, 11; 1 Cor. 16:2) sau chiar zilnic (Fapte 2:46-47), însă masa pascală se serbează o dată pe an.
2. Cina Domnului are nevoie de pâine și vin, însă masa pascală conținea șase elemente.
Mântuitorul ne cere să ne împărtășim cu trupul și sângele Său, subliniind că în felul acesta avem viață, viață din Dumnezeu.

 

 20 octombrie

Biblia vorbeşte despre lucrurile MARI - Marea chemare, Marea alegere, Marea instruire, Marea împuternicire, Marea trimitere, Marea poruncă... Marea instruire este procesul de maturizare, edificare, ucenicizare pe care îl realizează Marele Învăţător, Isus Hristos, cu fiecare dintre oamenii care acceptă chemarea Evangheliei la mântuirea lui Dumnezeu. Această instruire este un proces care începe cu un eveniment.
I. EVENIMENTUL UNIRII CU INSTRUCTORUL: ,,Luaţi jugul Meu." Acesta presupune să fii cu Isus, unit cu El, asemenea Lui. Nu poţi fi învăţat de El, înainte să te uneşti cu El pe drumul vieţii. Această unire este comparată cu un jug în care două animale lucrează împreună. Spre exemplu, boii care erau folosiţi la aratul pământului erau ţinuţi împreună de un dispozitiv care se fixa pe gâtul lor, numit jug. Când un bou tânăr era învăţat să lucreze, era pus în jug alături de un bou mai experimentat pentru a fi ajutat de acesta să meargă în aceeaşi direcţie şi cu aceeaşi viteză. Această comparaţie ne ajută să înţelegem ce înseamnă să luăm jugul lui Hristos. Jugul este simbolul robiei, al muncii, al unităţii. Din punct de vedere spiritual sunt multe juguri:
1. Jugul Diavolului - robia păcatului: ,,Trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fiţi robi ai păcatului" (Rom. 6:6). Oamenii care trăiesc în păcat trag la jug cu Diavolul, care-i robeşte, învăţându-i să lucreze pentru el, împotriva lui Dumnezeu.
2. Jugul legii - robia formalismului şi a meritelor personale: ,,Rămâneţi tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Şi mărturisesc iarăşi oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea. Voi, care voiţi să fiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi dezbrăcat de Hristos, aţi căzut din har" (Gal. 5:1-4). La acest jug face referire Mântuitorul în Matei capitolul 11.
3. Jugul lui Hristos - Robia sfinţeniei: ,,Căci firea a fost supusă deşertăciunii, cu nădejdea însă că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu" (Rom. 8:20-21). Tânărul profet Ieremia spunea: ,,Este într-adevăr bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui" (Plângeri 3:27). Aceasta înseamnă că omul se va obişnui în jugul în care este prins, adaptându-se la o anumită părtăşie, direcţie, scop şi metodă. Depinde de jug.
II. PROCESUL DEVENIRII CA INSTRUCTORUL: ,,învăţaţi de la Mine." Foarte mulţi oameni sunt CU Isus, dar nu sunt CA Isus, nedevenind niciodată ca El. Scopul pentru care suntem cu El e să devenim ca El. Este simplu să fim cu El, este un eveniment, însă e foarte greu, dar şi important, să devenim ca El şi aceasta e un proces de-o viaţă. Instruirea e procesul care ne face, încet, dar sigur, asemenea Lui: ,,Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus" (1 Ioan 2:6). În ce fază ai ajuns în acest proces?

 27 octombrie

Căsătoria este visul oricărui tânăr, perspectiva fiecărui om. Ea este cea mai complexă și profundă experiență dintre doi oameni. Din aceasta relație binecuvântată de Dumnezeu rezultă copii și o unire care se învecinează cu misterul. În interiorul acestei experiențe se împletește iubirea cu respectul, sacrificul cu răbarea, iertarea cu bunătatea, înțelepciunea cu bucuria, multă bucurie. Căsătoria devine contextul în care ei pășesc într-un proces de adaptare unde Dumnezeu este prezent, ascultă rugăciunea și binecuvântează. Căsătoria este un proiect pe măsura lui Dumnezeu, este o prietenie făsă sfârșit, un atelier pentru sfinți.
În căsătorie totul se scaldă în iubire, un tip de iubire unic. Această iubire are cel puțin trei caracteristici:
1. Este o iubire fără necondiții, nerecompensatoare. Deseori, tovarășul de viață nu se califică să fie iubit, ca și biserica pe care o iubește Cristos în mod nemeritat. Această iubire nu arată meritul celui iubit, ci excelența celui care iubește. De aceea familia este o bucățică de cer, pentru că în afară de cer, Dumnezeu cel mai prezent este în familia copiilor Săi.
2. Iubirea aceasta nu este capricioasă, nu este un sentiment schimbător, năvalnic. Este ascultare de porunca Stăpânului, este principiul cerului, este misiunea soților, este un principiu sfânt. El ne-a poruncit să ne iubim aproapele, să iubim pe toți oamenii, să-i iubim pe dușmani, de aceea este atât de dulce și frumos să-ți poți iubi persoana pe care ai ales-o dintre mii, persoana pentru care ai părăsit casa părintească, pășind pe acest drum al frumosului.
3. Iubirea se concentrează pe binele celuilalt, celălalt care este doar al tău. De aceea, iubirea transmite lucruri de calitate:
(a) Apreciere și afecțiune, prietenie și grijă reciprocă;
(b) Angajament marital, loialitate și încredere;
(c) Comunicare pozitivă, încurajare și împărtășirea sentimentelor:
(d) Viață spirituală autentică, credință și principii biblice aplicate;
(e) Timp petrecut cu omul iubit, lucruri făcute împreună și transformarea relației într-o minune;
(f) Eliberarea de amărăciune pentru a face față stresului, atitudine pozitivă și flexibilitate;
(g) Asumarea responsabilităților, oportunitatea de a fi bun, de a excela, de a răbda și ierta cu bucurie; locul unde poți face tot ce poți mai bine pentru cel ales, pentru cel iubit.
Legământul căsătoriei și dragostea turnată de Dumnezeu în inimile noastre este motivația și forța acestei uniri realizate în prezența și înaintea lui Dumnezeu. În căsătorie învățăm să iubim, să iertăm, să împărțim în două zâmbetul și lacrima. Investiția aceasta este una dintre cele mai mari minuni.
Vă chem să fiți parte din minunea aceasta, o minune pe care o susține Dumnezeu.