CONCURS DE MEMORARE A VERSETELOR BIBLICE

 
 

 

CONCURS DE MEMORARE A VERSETELOR BIBLICE

 

Atenție!

- Este absolut obligatorie înscrierea prealabilă a copiilor care doresc să participe (formularele sunt pe hol, la ieşire; ele trebuie completate şi puse în cutia de colectare).
- Ultima zi de înscriere este duminică seara, 29 september.
- Versetele recitate pot fi recitate în limbile română sau engleză. Dacă versetele sunt recitate în ambele limbi, punctajul este dublu.

 

DATA CONCURSULUI: Sâmbătă, 12 octombrie 2019

 

 

Grupe de vârstă

Nr. minim de versete

 

4-6

10

 

7-10

30

 

11-14

50

 

15-21

70

 

*Informații/înregistrări: Tabita Măgduț

 

Sistem de notare / punctaj:

1. Fiecare verset va primi patru puncte.

2. Deducerea punctajului:

a.      Pentru omiterea sau adăugarea de pronume, articole, prepoziții sau conjuncții se scade ½ de punct.

b.      Pentru omiterea/adăugarea de substantive, verbe, adverbe și adjective sau omiterea/greșirea referinței se scade 1 punct.

c.       Scăderea maximă pentru un verset este de patru puncte.

d.      Pentru omiterea unui întreg verset din pasaj se vor scădea patru puncte.

        3.  Judecătorii au dreptul final de decizie în privința punctajului și notării. Reclamațiile nu sunt acceptate!

Alte reguli:

4. Trebuie să aduceți două cópii listate cu versetele memorate care vor fi recitate. TREBUIE menționată versiunea folosită.

5. Pasajele trebuie recitate în ordinea consecutivă a versetelor.

6. Grupa de vârstă depinde de vârsta exactă în ziua concursului.

7. Câștigătorii Locului I vor fi invitați să recite versete și în biserică.  

 

BIBLE MEMORY VERSE COMPETITION

CONTEST DATE: Saturday, October 12, 2019

Age Groups

Minimum verses

 

4-6

10

 

7-10

30

 

11-14

50

 

15-21

70

 

*Sunday School registration/information: Tabita Măgduț

Grading Points System:

1. Each verse will be assigned four points.

2. Point Deductions:

        a.  Omission or addition of pronouns, articles, prepositions, and conjunctions: ½ point deduction.

        b.  Omission or addition of nouns, verbs, adverbs, and adjectives, or omitting/confusing the reference: 1-point deduction.

         c.  The maximum deduction per verse is four points.

         d.   An omission of an entire verse in sequence will be deducted four points.

       3. Judges have the final say in points and grading. No appeals, please!

Other Rules:

       4.      Must bring two printed copies of memorized verses to be recited. The translation version MUST be stated.

           5.  Passages must be recited in consecutive verse order.

       6. Age category is determined by actual age at the time of the contest.

       7.   1st place winners will be invited to recite verses in the church as well.