Sermons Recent Programs Live Donations

The next event: Sunday 09:00am-12:00pm

Remaining time:

 
Evenimente speciale
 • 20
  Aprilie
  Conferință pastorală (Portland)
   
  23
  Aprilie
  Nuntă
   
  28
  Aprilie
  Seminar Școala duminicală
 • 07
  Mai
  Cina Domnului
   
  08
  Mai
  Studiu biblic pentru tineri
   
  11
  Mai
  Conferință pastorală (Detroit)
Special events
 • 28
  April
  Sunday School Seminar
   
  07
  May
  Holy Communion
   
  08
  May
  Youth Bible Study
 • 11
  May
  Pastoral Conference
   
  14
  May
  Mother`s Day
   
  20
  May
  Volunteer Day
 

Three Crosses, Three Choices, Three Destines

 
 

După ce a creat Universul, Dumnezeu l-a făcut pe om pentru a administra creaţia, pentru a fi fericit în mijlocul ei şi a avea părtăşie cu Creatorul. Nu după mult timp însă, omul, instigat de Diavolul, L-a trădat pe Dumnezeu, drept pentru care a fost scos în afara prezenţei şi binecuvântării divine. În această nouă şi nefericită situaţie, omul, având în interior un gol de forma şi dimensiunea lui Dumnezeu, a încercat să-l umple cu filosofie, religie... fără succes. La împlinirea vremii, în existenţa umană S-a întrupat prin fecioară Mântuitorul Isus, venit cu scopul de a împăca pe omul infidel şi vinovat cu Dumnezeul drept şi sfânt. Pe Dealul Golgota, între doi tâlhari, Mântuitorul este condamnat la moarte prin crucificare. Trei cruci, trei alegeri, trei destine... Acesta este tabloul ce determină destinul veşnic al fiecărui muritor. Alegerea, nu soarta, determină destinul meu şi al tău.

1. Crucea Răscumpărării pe care Mântuitorul MOARE PENTRU PĂCAT.Isus oferă viaţa omului păcătos, murind în locul lui şi pentru el, deoarece jertfa Sa este suficientă pentru absolut toţi oamenii, timp în care este eficientă DOAR pentru cei care se pocăiesc. Prin jertfa Sa a realizat un schimb de poziţie, adică a transferat păcatul omului asupra Sa şi neprihănirea Lui asupra păcătosului.Aceasta este justificarea, răscumpărarea, mântuirea lui Dumnezeu.

2. Crucea Răzvrătirii pe care unul dintre cei doi tâlhari MOARE ÎN PĂCAT.A trăit în păcat, aroganţă, imoralitate şi nebunie şi, din nefericire, a murit în aceeaşi stare. Nici cel puţin pe cruce nu a acceptat să se pocăiască; dimpotrivă, L-a ironizat şi L-a batjocorit pe Mântuitorul care lângă el… pentru el.Ce paradox, să mori nemântuit la câţivâ paşi de Mântuitorul lumii!

3. Crucea Răsplătirii pe care al doilea tâlhar MOARE FAŢĂ DE PĂCAT.Chiar dacă a trăit în păcat, asemenea primului tâlhar, acesta a murit în neprihănire, diferit de primul. Alegerea sau respingerea prin credinţă a Mântuitorului îţi determină destinul. La credinţa lui, Mântuitorul a răspuns cu răsplată de iertare eternă: ,,Astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Luca 23:43).

Toţi trei au murit. Diferenţa este că Mântuitorul a murit pentru păcat, primul tâlhar a murit în păcat, timp în care al doilea a murit faţă de păcat.Soluţia lui Dumnezeu este ca păcătosul să moară faţă de păcat prin credinţă. Soluţia Diavolului este ca păcătosul să moară în păcat prin necredinţă. Oamenii din toate timpurile trebuie să creadă în jertfa Sa ca fiind în locul lor, să se pocăiască (căiască) de păcatele făcute, pe care El le spală cu sângele vărsat pe crucea de pe Golgota, justificându-i (îndreptăţindu-i) în felul acesta în faţa justiţiei (dreptăţii) lui Dumnezeu. Pentru că planurile Diavolului cu privire la viitorul veşnic al omului în iad sunt ameninţate de jertfa mântuitoare a lui Isus, Diavolul a pus la cale planul B. Cu un efort meschin şi disperat, nereuşind să elimine jertfa Mântuitorului, Diavolul a încercat să o compromită, prezentând-o oamenilor drept insuficientă.

În timpul răstignirii Mântuitorului pe cruce, autorităţile vremii au fost pus deasupra Sa un afiş pe care scria în limbile latină, greacă şi evreiască ,,Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor” (Ioan 19:19). Mesajul acestei acţiuni diabolice a fost că deasupra jertfei lui Isus mai trebuie adăugate eforturi umane:

1. Limba latina simbolizează puterea Imperiului Roman, care domina cea mai mare parte a lumii de-atunci. Soluţia lui Dumnezeu este să ne încredem DOAR în jertfa lui Isus Hristos care este suficientă pentru mântuirea omului păcătos. Soluţia Diavolului, neputându-L elimina pe Isus, este măcar să punem deasupra jertfei Mântuitorului puterea noastră, în toate felurile în care se poate manifesta.

2. Limba greacă simbolizează inteligenţa filosofiei născute în Grecia. Atentatul Diavolului este să punem deasupra Mântuitorului inteligenţa noastră, în toate modurile în care se poate manifesta.

3. Limba evreiască simbolizează religiozitatea celui mai religios popor, evreii. Compromisul Diavolului este să punem deasupra jertfei lui Isus religia, moralitatea, meritele noastre, în orice manieră posibilă.

Locul nostru şi al tuturor lucrurilor făcute de noi nu este nicidecum deasupra Mântuitorului, ci... DEDESUPT, jos, la baza crucii. Astăzi eşti în viaţă, trăieşti. Trăieşti în păcat sau împotriva păcatului? Într-o zi vei muri şi tu. Vei muri în pacat sau faţă de păcat? Orice om poartă o cruce în viaţă. Tu porţi crucea răzvrătirii sau a răsplătirii? Fiecare suntem, avem, ştim şi putem face multe lucruri. Toate acestea sunt dedesuptul sau deasupra Mântuitorului? Este din nou Paştele Domnului, este din nou vremea alegerii mântuirii. Alegerea acesta iţi va determina destinul pentru veşnicie.

 

                                                       Pastor Luigi Miţoi