Sermons Recent Programs Live Donations

The next event: Sunday 9:00am-1:00pm

Remaining time:

 
Evenimente speciale
 • 04
  August
  Serviciu divin pentru copii @ 7pm
   
  06
  August
  Serviciu divin
   
  07
  August
  Serviciu divin pentru tineri
 • 09
  August
  Serviciu divin pentru 65+@ 9:00am
   
  09
  August
  Serviciu divin familii   
  M-Z @ 11:00am
   
  09
  August
  Serviciu divin familii   
  A-L @ 5:00 pm
Special events
 • 04
  August
  Kids` Tuesday
   
  06
  August
  Church Service for 65+ members @ 9am 
   
  07
  August
  Youth Service 
 • 09
  August
  Church Service for 65+
  @ 9:00am
   
  09
  August
  Church Service M-Z @ 11:00 am
   
  09
  August
  Church Service A-L @ 5:00 pm
 

Mass-Media

 
 

Trăim o vreme diferită de cea a Mântuitorului şi a apostolilor, când spectaculoasele descoperiri tehnologice au eliminat în totalitate distanţele dintre oameni. Globalizarea lumii, specifică vremurilor din urmă, implică comunicare şi informare masivă, drept pentru care comunicarea a trecut de la scrisoare la telefonul cu fir, apoi la telefonul celular şi, în final, la internet. Informarea foloseste radioul, televizorul, internetul.

În trecut existau două mari puteri care conduceau lumea: Biserica ca autoritate religioasă şi Statul ca autoritate socială, juridică, financiară, legislativă. În lumea modernă a apărut a treia putere: Mass-media, ca autoritate de comunicare şi informare. Statul a găsit în Mass-media un partener de succes, timp în care Biserica l-a respins de la început. În consecinţă, interesele Statului au fost promovate, însă valorile Bisericii au fost neglijate şi uitate. Influenşa Bisericii în societate a scăzut îngrijorător, timp în care oamenii sunt hrăniţi cu pornografie şi violenţă, fiind împinşi într-un mod de viaşă păcătos prin intermediul Mass-mediei, care promovează şi susţine ateismul, umanismul, hedonismul... şi, în general, interesele Diavolului. Dumnezeu este prezentat ca fiind demodat, depăşit, ignorant, necompetitiv.

În vremea Sa, Isus Hristos a folosit orice mijloc de comunicare pentru a-i informa pe oameni despre Împărăţia lui Dumnezeu, timp în care astăzi Biserica pierde concurenţă cu lumea nu datorită calităţii mesajului, ci datorită vitezei şi intensităţii răspândirii informaţiei. Diavolul ştie că oamenii sunt educabili prin informare, de aceea media prezintă păcatul în diversele lui forme 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână şi, în consecinţă, aproximativ şase miliarde de oameni trăiesc în păcat.

Datorită rolului ei manipulant, Mass-media reuşeşte să deformeze personalitatea umană, aşezând-o, printr-un mod de viaţă păgân, în conflict cu propriul Creator. Cel mai mare dezastru uman este faptul că masele de oameni au permis Mass-mediei să gândească pentru ei şi să le comunice concluzia, pe care ei o aplică cu linişte şi încredere. Mass-media nu este bună sau rea în sine, ci este un instrument amoral, devenind bun sau rău în funcşie de persoana şi interesele pe care le reprezintă. Daca Mass-media informează despre Dumnezeu şi Biblie, oamenii vor ajunge în cer; dacă vorbeşte despre Diavolul şi păcat, aceiaşi oameni vor ajunge în iad. Noi credem că media trebuie să-L prezinte pe Regele Regilor, Isus Hristos şi Evanghelia Sa veşnică, deoarece promite cerul tuturor oamenilor care, prin credinţă în Mântuitorul Isus Hristos, se pocăiesc de pacatele lor. Suntem responsabili de destinul veşnic al oamenilor, de aceeea folosim media ca mijloc de informare despre CER.