Sermons Recent Programs Live Donations

The next event: Sunday 09:00am-12:00pm

Remaining time:

 
Evenimente speciale
 • 20
  Aprilie
  Conferință pastorală (Portland)
   
  23
  Aprilie
  Nuntă
   
  28
  Aprilie
  Seminar Școala duminicală
 • 07
  Mai
  Cina Domnului
   
  08
  Mai
  Studiu biblic pentru tineri
   
  11
  Mai
  Conferință pastorală (Detroit)
Special events
 • 28
  April
  Sunday School Seminar
   
  07
  May
  Holy Communion
   
  08
  May
  Youth Bible Study
 • 11
  May
  Pastoral Conference
   
  14
  May
  Mother`s Day
   
  20
  May
  Volunteer Day
 

Man’s Destiny Depends on Personal Choice

 
 

 

Atunci când părăsim copilăria devenim conştienţi de realităţile vieţii şi realizăm că lumea este o diversitate de idei şi filosofii contradictorii. Puncte de vedere diferite despre lume şi viaţă specifice fiecărei culturi s-au mixat în mod ciudat, dând naştere la un număr nesfârşit de convingeri şi doctrine. Un nesănătos şi exagerat spirit ecumenic încurajează păgânismul să semene cât mai mult cu creştinismul şi invers, Biserica să semene cu lumea şi invers şi toate acestea devin posibile pe fondul ignoranţei biblice, a lipsei de spiritualitate creştină şi responsabilitate pastorală.

În această îngrămădire de învăţături, unde totul se subordoneazădemocraţiei şi dreptului omului la libertate de exprimare şi manifestare, orice este posibil şi tolerat. Printre altele, este acceptată şi ideea că omul se naşte ca oricare obiect electrocasnic cu o carte de instrucţiuni şi garanţie, în care este specificată soarta lui, dacă va fi sau nu mântuit, dacă va ajunge sau nu beţiv, curvar, drogat, hoţ... sau nu, şi toate acestea conţin destinul (soarta) omului pe care el trebuie să-l urmeze şi orice ar face nu se schimbă nimic. Atunci când ieşim din ignoranţa ecumenică contemporană şi deschidem Cartea lui Dumnezeu citim următoarele: ,,Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, şi să păzeşti poruncile Lui... Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti,  vă spun astăzi că veţi pieri... Ţi-am pus pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, şi lipindu-te de El: " (Deuteronom 30:15-20).

Biblia afirmă limpede şi clar libertatea pe care omul o are să aleagăceea ce vrea în viaţă şi apoi să suporte consecinţele propriei alegeri, în concluzie destinul este în mâna omului, este dreptul de a alege. Sunt câteva evenimente în Biblie, în care oamenii au fost întrebaţi ce vor, multe altele în care oamenii au spus ce vor fără să fie întrebaţi. Este interesant să vedem căei au devenit în timp ceea ce au vrut. Ceea ce vor oamenii răspunde nevoilor, pretenţiilor, mofturilor, intereselor sau poftelor lor, drept pentru care unele dintre lucrurile vrute sunt bune, altele sunt rele.

În general oamenii vor mai mulţi bani, frumuseţe, inteligenţă, sănătate, libertate, democratie, vacanţe, mai multă mâncare, băutură şi distracţii...  De obicei, oamenii neglijează sau subordonează lumea spirituală, cerul şi viaţa veşnică în favoarea lumii materiale, care oferă confort, plăcere, fericire... şi aceasta dovedeşte care este scopul unui om şi unde îşi va petrece veşnicia. Biblia prezinta un om bogat (Luca 16:19-31) care, murind, ajunge în iad datorită modului de viaţă păcătos şi acolo încearcă prea târziu să-şi rezolve problema sufletului pe care l-a neglijat în totalitate în viaţa de pe pământ. Aducându-şi aminte că mai are cinci fraţi în viaţă care, ducând acelaşi mod de viaţă păcătos, vor ajunge ca şi el în iad, insistă în faţa Părintelui Avraam săfacă ceva supranatural pentru mântuirea lor. Însă acesta îi răspunde că pentru mântuirea oricărui muritor este suficientă Biblia, care conduce la pocăinţă de păcat şi credinţă în Mântuitorul Isus Hristos. Şi toate aceste dacă omul VREA. Biblia prezintă oamenii care au vrut lucruri rele şi au ajuns rău şi oameni care au vrut lucruri bune şi au ajuns bine.

 

I. OAMENI CARE AU VRUT LUCRURI RELE

1. Conformism religios în loc de închinare sfântă.

Deuteronomul 12:30 - ,,Vezi să nu te laşi prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Fereşte-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor şi să zici: `Cum slujeaneamurile acestea dumnezeilor lor? Şi eu vreau să fac la fel`." Mulţi oameni se conformează în mod greşit anturajului păcătos în care trăiesc, doar pentru că aşa vor. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală. 

 

2. Monarhie umană în loc de teocraţie (divină).

1 Samuel 8.4-5 - ,,Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel la Rama. Ei au zis: `Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile`." Dumnezeu califică alegerea lor drept infidelitate: ,,Domnul a zis lui Samuel: `Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei`.” Încă din Eden omul a vrut să ajungă MARE ca Dumnezeu. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală. 

 

3. Tâlharul Baraba în loc de Mântuitorul Hristos.

Marcu 15.11-14 - ,,Dar preoţii cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: `Dar ce vreti să fac cu Acela, pe care-L numiţi Împăratul Iudeilor?` Ei au strigat din nou: `Răstigneşte-L!`" Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală.


4. Crimă în loc de pocăinţă.

Marcu 6:22 - ,,Fata Irodiadei a intrat la ospăţ, a jucat, şi a plăcut lui Irod... Împăratul a zis fetei: "Cere-mi orice vrei, şi-ţi voi da." Mesajul profetului trebuia să-i conducă la pocăinţă, însă au ales să-l omoare, deoarece slujirea lui demasca păcatul, duplicitatea  şi mediocritatea lor spirituală. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală. 

 

5. Foc şi răzbunare în loc de a doua şansă.

Luca 9:54 - ,,Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: `Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?`" Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală.

Peste ani, în urma pocăinţei samaritenilor, Dumnezeu i-a binecuvântat cu ,,focul” Duhului Sfânt (Faptele Ap. 8:14-25).

 

II. OAMENI CARE AU VRUT LUCRURI BUNE

1. Elisei a vrut putere.

2 Împăraţi 2:9 - ,,După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: `Cere ce vreisă-ţi fac, înainte să fiu răpit de la tine`. Elisei a răspuns: `Te rog să vinăpeste mine o îndoită măsură din Duhul tău`.” Oamenii sunt dominaţi de păcat, pentru că sunt lipsiţi de puterea lui Dumnezeu. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală. 

 

2. Solomon a vrut înţelepciune.

1 Regi 3.5-10 - ,,La Gabaon, Domnul S-a arătat în vis lui Solomon noaptea, şi Dumnezeu i-a zis: `Cere ce vrei să-ţi dau.` ...Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău!... Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului”. Trăim înconjuraţi de oameni inteligenţi, însă lipsiţi de înţelepciune. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală. 

 

3. Bartimeu a vrut lumină.

Marcu 10:51 - ,,Isus a luat cuvântul şi i-a zis: `Ce vrei să-ţi fac?` `Rabuni, i-a răspuns orbul, să capat vederea`.” Acest om a înfruntat ruşinea publică venind la Mântuitorul cu problema lui. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală.

 

4. O mamă şi-a vrut copii în cer. 

Matei 20:21 - ,,El a întrebat-o: `Ce vrei?` `Porunceşte`, I-a zis ea, `ca, în Împărăţia Ta aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta`."  Prea multe mame îşi vor copiii doar pe pământ, acest lucru fiind dovedit de dorinţele, deciziile, priorităţile şi valorile lor. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală.

 

III. CONCLUZII 

Nu este cinstit să spunem că nu există Dumnezeu, doar pentru că vrem mai mult să nu existe. De asemenea, nu este cinstit să spunem călucrurile pe care le facem nu sunt păcat, doar pentru faptul că nu vrem sărenunţăm la ele. Ceea ce vrem sau nu vrem noi nu este soartă, ci alegere personală şi orice alegere are consecinţe. Avem o singură viaţă, CE VREM să facem cu ea? Unii vor mântuirea prin credinţa în Isus şi pocăinţă faţă de păcat, alţii vor doar păcat şi religie goală. Fiecare va avea ceea ce a vrut sa aibă. ,,Ce seamănă omul aceea va culege.”

 

                                                         Pastor Luigi Miţoi