Sermons Recent Programs Live Donations

The next event: Sunday 09:00am-12:00pm

Remaining time:

 
Evenimente speciale
 • 20
  Aprilie
  Conferință pastorală (Portland)
   
  23
  Aprilie
  Nuntă
   
  28
  Aprilie
  Seminar Școala duminicală
 • 07
  Mai
  Cina Domnului
   
  08
  Mai
  Studiu biblic pentru tineri
   
  11
  Mai
  Conferință pastorală (Detroit)
Special events
 • 28
  April
  Sunday School Seminar
   
  07
  May
  Holy Communion
   
  08
  May
  Youth Bible Study
 • 11
  May
  Pastoral Conference
   
  14
  May
  Mother`s Day
   
  20
  May
  Volunteer Day
 

Knowing the Truth

 
 

Unul dintre marile căutări ale omului este adevărul. Statisticile pun această dorinţă a omului printre primele locuri, alături de fericire şi succes. Chiar dacă fiecare dintre noi căutăm adevărul, ne este greu să definim ce căutăm. Ce este, de fapt, adevărul? Fiecare disciplină a vieţii îl explică din punctul ei de vedere. Atunci când ne propunem să studiem acest subiect, trebuie să răspundem la trei întrebări:

1. CARE ESTE MOTIVAŢIA CĂUTĂRII ADEVĂRULUI? 
Atât în Biblie, cât şi în lumea laică, adevărul are câteva sensuri de bază:
      a. Sensul intelectual, raţional, care se referă la calitatea faptelor, lucrurilor care pot fi adevărate sau false.
      b. Sensul existenţial, moral, care se referă la calitatea persoanei, care poate fi de încredere, de caracter sau nu.
      c. Sensul divin, absolut, care se referă la personificarea Adevărului, însemnând o existenţă absolută, perfectă.
Din acest punct de vedere, Adevărul nu este doar un raţionament corect despre realitate, absenţa falsului sau un caracter de încredere, ci personificarea absolută a Adevărului în persoana desăvârşită a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Mântuitorul Isus Hristos a spus: ,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6). Când Pilat L-a întrebat ce este adevărul, Domnul Isus nu a răspuns, pentru că întrebarea a fost pusă greşit, deoarece Adevărul este CINE, nu CE.
Nici un om nu va fi vreodată mântuit prin raţionamente corecte despre realitate, absenţa falsului sau caracter de încredere, ci DOAR prin pocăinţa omului şi credinţa acestuia în jertfa înlocuitoare a Mântuitorului Isus Hristos. Raţionamentele corecte despre realitate, absenţa falsului, caracterul de încredere nu le facem ca să fim mântuiţi, ci pentru că tocmai am fost mântuiţi.
Oamenii sunt motivaţi să caute adevărul pentru că Adevărul este Isus Hristos şi, găsit de oameni, El oferă multe lucruri:
   a. Identitate. Oamenii care primesc Adevărul prin credinţă devin copiii lui Dumnezeu, adică mântuiţi, vindecaţi, protejaţi şi binecuvântaţi.
   b. Spiritualitate. Oamenii mântuiţi primesc natură, interese, comportamente spirituale, adică manifestă pe verticală relaţia spirituală cu Dumnezeu prin citirea Bibliei, rugăciune şi post.
   c. Moralitate. Oamenii mântuiţi manifestă pe orizontală relaţia morală cu oameni prin comportamente, atitudini şi obiceiuri integre.
   d. Abilitate. Oamenii mântuiţi sunt împuterniciţi de Dumnezeu pentru slujire. Învăţătura Domnului Isus din Pilda Semănătorului confirmă că descoperirea adevărului determină succesul în slujire (Matei 13:19, 23).
   e. Responsabilitatea. Oamenii mântuiţi sunt preocupaţi de onoarea lui Dumnezeu şi de împlinirea intereselor Sale în lume.
   f.  Eternitatea. Oamenii mântuiţi au speranţa vieţii eterne promisă de Dumnezeu. 
Dacă acestea sunt câteva dintre lucrurile pe care le oferă acceptarea Adevărului, cât de nefericită şi săracă este viaţa trăită fără ele? De aceea oamenii sunt motivaţi să cunoască Adevărul.

2. CARE ESTE METODA CUNOAŞTERII ADEVĂRULUI?
Vorbim acum nu doar despre cunoaşterea adevărului ca şi calitate a faptelor (raţionament corect despre realitate, absenţa falsului...) sau a oamenilor (oameni de caracter, de încredere...), ci de cunoaşterea Adevărului care este Isus Hristos. Oamenii au câteva metode de a cunoaşte adevărul:
    a. Metoda cunoaşterii senzoriale. Aceasta presupune folosirea celor cinci simţuri cu care fiecare om sănătos se naşte - văz, auz, miros, pipăit şi gust. Aceste cinci percepţii senzoriale ne ajută să avem cunoaşterea adevărului despre lumea materială din mediul care ne înconjoară. Această metodă eşuează atunci când este folosită pentru cunoaşterea Adevărului, pentru că Dumnezeu, lumea spirituală în general fiind spirit/duh, nu poate fi văzută, auzită, mirosită, pipăită, gustată....
    b. Metoda cunoaşterii logice. Aceasta presupune folosirea elementelor primare cunoscute drept elemente de comparaţie pentru înţelegerea lucrurilor nevăzute cu care se aseamănă în anumite privinţe. De pildă, cineva care nu a văzut un avion vreodată, îşi poate imagina cum arată, comparându-l cu un element primar cunoascut - porumbelul. De asemenea, îşi poate imagina un submarin, folosind un element primar cunoscut - peştele. Această metodă eşuează atunci când este folosită pentru cunoaşterea Adevărului, pentru că Dumnezeu, fiind Spirit/Duh, este unic şi nevăzut, nu are un element primar cu care să-L compari. Biblia spune că Dumnezeu nu are asemănare nici în cer, nici pe pământ. 
    c. Metoda ştiinţifică. Aceasta presupune repetarea experimentelor de laborator, pentru obţinerea aceloraşi rezultate. Această metodă eşuează atunci când este folosită pentru cunoaşterea Adevărului, pentru că Dumnezeu şi lumea spirituală, în general, nu poate fi analizată în laborator, nefiind materie, ci spirit/duh. Cum Îl putem aşeza pe Dumnezeu sub microscop, cum Îi putem lua analize din sânge...?
    d. Metoda cunoaşterii Adevărului prin credinţă. Singura metodă care trece de limita materiei, cu ajutorul căreia se poate cunoaşte Adevărul este credinţa. Credinţa nu elimină şi nici nu înlocuieşte percepţia, logica, ştiinţa, ci, pur şi simplu, începe de unde acestea se opresc. Apostolul Pavel spune: ,,Credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvântul lui Hristos... “ (Romani 10:17).
       Pentru a intra în relaţie spirituală cu Dumnezeu există o singură metodă, accesibilă tuturor oamenilor - CREDINŢA. Nimeni nu se poate dezvinovăţi că nu a avut carte, bani, posibilităţi materiale, relaţii... Oricine poate avea credinţa prin citirea Bibliei.

3. CARE ESTE MESAJUL CUNOAŞTERII ADEVĂRULUI?
      Mesajul Adevărului acceptat prin credinţă în inima omului este VIAŢA ETERNĂ CU DUMNEZEU: ,,Şi mărturisirea este acesta: Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţă veşnică” (1 Ioan 5:11-13). 
      Mesajul Adevărului este şi pentru tine, indiferent cine eşti, cum şi unde te afli. Mesajul Adevărului este iubire, iertare, îndurare şi milă. Cine nu are nevoie de aceste lucruri? Amândoi avem - şi eu, şi tu. Deschide-ţi inima şi acceptă Adevărul prin credinţă, urmându-L cu credincioşie. Şi de restul se va ocupa Dumnezeu.

                                                                 
                                                               Pastor Luigi Miţoi, Biserica Betania