Sermons Recent Programs Live Donations

The next event: Sunday 09:00am-12:00pm

Remaining time:

 
Evenimente speciale
 • 20
  Aprilie
  Conferință pastorală (Portland)
   
  23
  Aprilie
  Nuntă
   
  28
  Aprilie
  Seminar Școala duminicală
 • 07
  Mai
  Cina Domnului
   
  08
  Mai
  Studiu biblic pentru tineri
   
  11
  Mai
  Conferință pastorală (Detroit)
Special events
 • 28
  April
  Sunday School Seminar
   
  07
  May
  Holy Communion
   
  08
  May
  Youth Bible Study
 • 11
  May
  Pastoral Conference
   
  14
  May
  Mother`s Day
   
  20
  May
  Volunteer Day
 

The Benefits of the Resurrection

 
 

Viaţa oamenilor este plină de evenimente, de lucruri importante şi neimportante. De-a lungul timpului, oamenii au descoperit criterii de evaluare şi selecţie a lucrurilor din viaţa lor, astfel încât să poaă face diferenţă între ceea ce este important şi ceea ce este neimportant. Unul dintre criteriile folosite pentru evaluarea acestor lucruri este rentabilitatea, adică un lucru este important şi prezintă interes atunci când el este rentabil, avantajos, când aduce beneficii.

Fiind în contextul Sărbătorii Paştelor, vorbim despre suferinţele Mântuitorului, dar şi despre glorioasa Sa Înviere. Învierea Domnului Isus Cristos dintre cei morţi este miezul creştinismului şi speranţa creştinului.

Dincolo de aspectul tradiţional, religios, care dă un sentiment de bucurie, care sunt beneficiile concrete, practice, ale Învierii Mântuitorului? Pentru omul modern din secolul XXI, atât de ocupat cu problemele vieţii cotidiene, trăind într-o societate bogată, tehnologizată, unde religia nu mai este prioritară, este Învierea Mântuitorului rentabilă, aduce vreun beneficiu real?

Dacă Învierea este doar o problemă de tradiţie şi religie, atunci nu toţi oamenii vor avea interes pentru acest subiect. Dacă este, însă, rentabilă în mod practic, dacă aduce beneficii concrete, atunci dintr-o dată oamenii vor avea interes şi pasiune pentru aceasta.

 

Care sunt beneficiile Învierii Mântuitorului?

Printre altele, Învierea Domnului Isus descoperă oamenilor caracterul, intenţiile, resursele şi posibilităţile nevăzutului Dumnezeu.
          

I.                    ÎN PRIMUL RÂND, ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI DESCOPERĂ PUTEREA LUI DUMNEZEU:

a.     Învierea descoperă puterea lui Dumnezeu prin faptul că profeţiile făcute cu sute de ani în urmă despre Învierea Mantuitorului s-au împlinit cu precizie (Psalmul 16:10; Romani 1:4). Această împlinire arată că Dumnezeu este suveran în istorie şi are putere să conducă şi să controleze evenimentele.

b.     Învierea descoperă puterea lui Dumnezeu prin faptul că ostaşii romani care păzeau mormântul sigilat al Mântuitorului au leşinat de frică în momentul glorios, ceresc al manifestării puterii divine în Înviere (Matei 28:3-4).

c.      Învierea descoperă puterea lui Dumnezeu prin faptul că natura a resimţit implicarea divină în acest eveniment (Matei 28:2). A avut loc un mare cutremur de pământ în momentul acţinii îngerului pentru Învierea Mântuitorului.

d.     Învierea descoperă puterea lui Dumnezeu prin faptul că Diavolul a fost înfrânt şi Cristos a învins prin Înviere, călcând în picioare pentru totdeauna puterea satanică asupra oamenilor care intră cu Dumnezeu într-o relaţie spirituală, prin credinţă şi pocăinţă (Genesa 3:14-15).

e.     Învierea descoperă puterea lui Dumnezeu prin faptul că moartea nu are autoritate asupra sufletului şi duhului oamenilor născuţi din nou. Dacă în momentul morţii trupul merge înapoi în materie, sufletul credincioşilor merge la Dumnezeu, pentru odihnă veşnică (1 Corinteni 15:51-55). Puterea Diavolului este moartea (Evrei 2:14) şi puterea morţii este păcatul (1 Corinteni 15:56). Însă Diavolul, moartea şi păcatul au fost înfrânte prin moartea şi învierea dintre cei morţi a Împaratului Isus Cristos.

Beneficiul omului contemporan din Învierea Mântuitorului este să fie ocrotit şi vindecat de această putere a lui Dumnezeu care controlează istoria şi universul.

 

II.                  ÎN AL DOILEA RÂND, ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI DESCOPERĂ PĂCATUL OAMENILOR:

a.     Învierea Mântuitorului a descoperit minciuna ostaşilor (Matei 28:15).

b.     Învierea Mântuitorului a descoperit viclenia preoţilor (Matei 28:12-14).

c.      Învierea Mântuitorului a descoperit necredinţa ucenicilor (Luca 24:11).

Beneficiul omului contemporan din Învierea Mântuitorului este că acsta poate fi iertat şi mântuit de vinovăţia păcatului, primind prin credinţă şi dreptul să moştenească cerul.

 

III.                ÎN AL TREILEA RÂND, ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI DESCOPERĂ O NOUĂ PERSPECTIVĂ A VIEŢII:

a.     Perspectiva divină pe pământ (Galateni 2:20) - Nu există onoare mai mare decât să trăieşti cu Dumnezeu în acestă viaţă plină de lacrimi şi nesiguranţă, să-L laşi să-ţi modeleze caracterul, valorile, priorităţile, relaţiile, viaţa de familie… întreaga existenţă.

b.     Perspectiva slujirii pe pământ (Matei 28:19-20) - Nu există beneficiu mai mare decât să munceşti pentru Dumnezeu şi să primeşti plata în odihna eternă din rai. Talentele şi resursele noastre trebuie puse în slujba Lui, având o motiveţie corectă şi o viaţă sfântă.

c.      Perspectiva învierii pentru viaţă eternă (1 Corinteni 15:22-23; 2 Corinteni 4:14). Viaţa pe pământ este scurtă şi plină de necazuri. Trăind fără Dumnezeu, fără o relaţie spirituală cu El prin credinţă, omul pierde şi viaţa aceasta, şi pe cea viitoare. Trăind cu Dumnezeu, urmându-L în fiecare zi, omul câştigă şi viaţa aceasta, fiind sub protecţia şi grija Domnului, dar şi viaţa eternă, când omul, schimbat într-un trup de slavă, va trăi etern cu Dumnezu în rai. Si când te gândeşti că, în acelaşi timp, oamenii nemântuiţi se vor chinui veşnic în iad! OARE SE MERITĂ!?

Învierea Mântuitorului este necesară şi valabilă şi pentru tine; ea este SUFICIENTĂ pentru toţi oamenii, dar este EFICIENTĂ doar pentru cei care se nasc din nou din Cuvântul lui Dumnezeu şi din Duhul Său cel Sfânt. Foloseşte fiecare zi pentru viitorul tău etern - este singurul lucru cu care rămâi!
              
                                                   Pastor Luigi Miţoi, Biserica Betania